Skip to main content

Økonomisk Paraply


Har du brug for økonomisk rådgivning, så kontakt økonomisk paraply her: 

Økonomisk Paraply er en paraplyorganisation, der arbejder ud fra devisen: Sammen er vi stærkere.

Det er en lokal sammenslutning af frivillige organisationer, kommunale aktører, forsorgshjem, varmestuer og cafeer, der alle arbejder med socialt udsatte. Vi har valgt at samle kræfterne for at sikre, at ingen fastholdes i en social udsat position på grund af økonomiske problemer.

Økonomisk Paraply er en platform for et tættere lokalt samarbejde samt en øget koordinering, hvor ambitionen er både at styrke og udvide den eksisterende økonomiske rådgivning.

Vores vision er at skabe et skabe et videnslag omkring de eksisterende tilbud samt i fremtiden at kunne komplimentere disse med en gruppe frivillige, som arbejder på tværs af tilbuddene.

Udvide den eksisterende indsats
Med et frivilligkorps på 20 personer, der kan bruges hos borgere, som ikke har andre muligheder og ved organisationer som ikke har mulighed for at rådgive selv.

Styrke den eksisterende indsats
Ved at skabe et lag af viden omkring frivilligkorpset og de andre rådgivningstilbud, og dermed opkvalificere rådgivningen bredt.

Synliggøre og skabe overblik over muligheden for økonomisk rådgivning
Med en fælles eksponering, for at tydeliggøre for målgruppen, at rådgivning er en mulighed, samt hvor de kan få den.

Økonomisk rådgivning i Herning
Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning.