Skip to main content

Frivillige Bygger Broer


Frivillige Bygger Broer er et 3-årigt metodeudviklingsprojekt støttet af Veluxfonden. Projektets formål er at implementere frivillighed på sociale tilbud i Herning Kommune og ad den vej skabe mere nærvær, større kontaktflader og mere livskvalitet for borgerne på disse institutioner. Projektet har derfor et vigtigt fokus på samarbejdet mellem civilsamfund og kommune.

Projektet er et samarbejde med Handicap og Psykiatri, som sikrer adgang til målgruppen; nemlig borgere tilknyttet de sociale tilbud i Herning Kommune. Målgruppen består hermed af voksne med forskellige fysiske, psykiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser - f.eks. udviklingshæmning, autisme eller psykisk sygdom. Projektets formål er at bygge bro mellem de sociale tilbud og det omgivende lokalsamfund, hvormed to relativt segregerede verdener integreres med hinanden. Konkret gør vi dette ved at skabe frivilligbårne aktiviteter og fællesskaber på de sociale tilbud, som giver borgerne oplevelser og møder, der øger deres livskvalitet.

Projektet gennemføres af Frivilligcenter Herning i samarbejde med Herning Kommunes Afdeling for Handicap og Psykiatri.

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning