Skip to main content

Frivillig i Fællesskab


Projekt Frivillig i Fællesskab har til formål, at unge med handicap, i alderen 15-25 år, der er tilknyttet et specialpædagogisk tilbud, får styrket deres livskvalitet og mindsket deres oplevelse af ensomhed ved at indgå i nye frivillige fællesskaber, der rækker ud over det specialpædagogiske miljø. Det sker ved, at de unge bliver introduceret for frivillighed og får konkrete oplevelser med frivilligt arbejde i det lokale foreningsliv, tilpasset deres funktionsniveau.

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Sydhavn (VSV) er projektansvarlig i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH). Projektet gennemføres i alt i 10 kommuner i løbet af tre runder á 18 måneder, hvor det lokale frivilligcenter faciliterer samarbejdet med lokale specialpædagogiske tilbud og lokale foreninger.

Status på projektet i Herning:

Projekt Frivillig i Fællesskab havde sin opstart d. 10. januar 2024 og er godt i gang. Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby er projektejer og vi i Frivilligcenter Herning er ét af 10 frivilligcentre rundt om i landet, der skal arbejde på at bygge bro mellem STU’er og det frivillige foreningsliv.

Projektets formål er at give STU-elever mulighed for at blive frivillige i lokale foreninger, så flere unge med handicap finder ind i foreningslivet og herigennem bliver en del af et fællesskab. Første halvår er gået med at opsøge foreninger, hvor elever fra STU Knudmosen kan hjælpe til i skoletiden, og indtil videre har vi fire gode foreninger med ombord; Kirkens Korshær, Mad til Herning, Neurocenter Bytoften og Huset No. 7. I foreningerne kan eleverne hjælpe med alt fra madlavning til eventplanlægning, så der bør være noget for enhver smag.

Vi har afholdt møder med repræsentanter fra STU og hver enkelt forening, hvor der er blevet planlagt og forventningsafstemt, så vi er klar til at sende eleverne ud i foreningerne på den anden side af sommerferien. Vi glæder os til at give de unge nogle gode oplevelser med frivillighed og til at få vigtige organisatoriske erfaringer med, hvordan foreninger kan blive bedre til at rumme mennesker med handicap.

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning