Medlemskab af Frivilligcentret

Godt 90 foreninger er i øjeblikket medlem af Frivilligcenter Herning.

Vi tilbyder

- konsulentbistand til drift og udvikling.

- hjælp til bestyrelsesarbejdet, vejledning om fundraising og hjælp til at få kontakt til den/de rette person hos kommunen eller i en anden forening.

- kompetenceløft til foreningerne og deres medlemmer ved at udbyde relevante kurser, workshops og fyraftensmøder.

Vi synliggør det frivillige arbejde og fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde og for foreninger, der søger nye frivillige.

Vi skaber netværk og samarbejde på tværs af vores medlemsforeninger samt på tværs af etnicitet samt samarbejde mellem civilsamfund og kommune og evt. erhvervsliv.


Medlemsforeninger har fri adgang til at låne vore 6 forskellige mødelokaler, blot de booker i forvejen.
De har tilbud om en fordelagtig kopikonto.

 

Som MEDLEMSFORENING betaler man et årligt kontingent på 300 kr. (i 2019: 400 kr.)

De foreninger, der bruger os meget, får ret meget for de penge ...

Som STØTTEMEDLEM betaler man årligt 100 kr.

 

 

Uddrag af Frivilligcenter Hernings vedtægter:

" § 2 FORMÅL

2.1 Frivilligcenter Herning har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og

foreningslivet lokalt i Herning Kommune.

Frivilligcenter Herning skaber rammer for deltagelse og fællesskaber i frivilligt socialt arbejde

og foreningsliv og andre frivillige initiativer, som har et socialt sigte.

§ 3 MEDLEMSKAB
3.1 Som medlemmer kan optages frivillige foreninger, organisationer, projekter, netværk og grupper, som driver eller ønsker at drive frivilligt arbejde og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og formål. 

Medlemmerne må ikke drive yderliggående politisk eller sekterisk religiøst virksomhed.

3.2 Alle kan optages som støttemedlemmer, f.eks. enkeltpersoner, foreninger, institutioner og
virksomheder.

3.3 Optagelse af medlemmer godkendes af bestyrelsen efter skriftlig ansøgning.

3.4 En medlemsforening kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis medlemsforeningen ikke overholder
Frivilligcenter Hernings vedtægter."

 

Her kan du læse vores vedtægter og ordensregler  

For at søge om medlemsskab, udfyld skemaet herunder - og send det i underskrevet stand sammen med jeres forenings-vedtægter til bibi@fcherning.dk 

 

Ansøgning om medlemskab FCHerning 2017 side 1 1