Skip to main content

Høreforeningen, Herning afdeling

Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de samme muligheder for at kom­munikere og for at deltage i samfundet som normalthørende medborgere har

Kontakt

Høreforeningen, Herning afdeling
Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning.