Skip to main content

CP Danmark tidligere spastikerforeningen

Tidligere hed det ’spastisk lammelse’ og ’spastikere’, men i dag bruger man oftere betegnelsen cerebral parese (CP).

Cerebral parese er et livslangt handicap og den hyppigste årsag til bevægehandicap hos børn og unge.
Hvert år fødes 180 børn med cerebral parese i Danmark, og der er omkring 10.000 danskere, der lever med forskellige grader af cerebral parese.

CP Danmarks formål:
Er at skabe bedst mulige forhold for personer med cerebral parese og handicap, der kan sidestilles hermed.
Det gør vi via foredrag hvor viden om CP udbredes, sociale arrangementer, rådgivning, kurser.

Adresse

  • Rønne Allé 67
    7451 Sunds

Kontakt

CP Danmark tidligere spastikerforeningen
Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning.