Skip to main content

Patientforeninger og handicaporganisationer

ADHD-foreningen Afdeling Vest

Vi er en gruppe frivillige, der giver børn, unge og voksne med ADHD – og deres pårørende – mulighed for at være sammen med andre i de samme livs omstændigheder via forskellige aktiviteter og arrangementer.

Alzheimerforeningen Lokalforening MidtVest

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende

Autisme- og aspergerforeningen

Autisme- og Aspergerforeningen for voksne er en forening for mennesker med autisme, asperger og tilgrænsende tilstande, og enhver der tilslutter sig vores formål kan blive støttemedlem. Vi er nu over 600 og antallet stiger stadig.

Bedre Psykiatri Herning/Ikast-Brande

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper, foredrag og meget mere.

Colitis - Crohn Foreningen

Colitis-Crohn foreningen* blev etableret 15. marts 1989, og har ca. 5.500 medlemmer i dag.

CP Danmark tidligere spastikerforeningen

CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen 

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er interesseorganisationen for mennesker med synshandicap. Sammen udfordrer vi blindhed.

Dansk Fibroymyalgi-Forening

Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) er en patientforening, der arbejder for de fibromyalgiramte og deres pårørende. Foreningen ytrer sig i den offentlige debat i forhold til fibromyalgi, det rummelige arbejdsmarked samt sociale og sundhedsmæssige spørgsmål.

Dansk Handicap Forbund MidtVest

I en menneskealder har Dansk Handicap Forbund arbejdet for et liv med lige muligheder for alle mennesker med bevægelseshandicap i Danmark.

Dansk Landsforening for Laryngectomerede Lokalforening MidtVest

FORENING FOR PERSONER MED VARIG TALEFUNKTIONSNEDSÆTTELSE EFTER OPERATION ELLER STRÅLETERAPI I HALS- OG MUNDHULEOMRÅDET

Danske Handicaporganisationer Herning

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. 

Diabetesforeningen

Diabetesforeningens lokalforening i Herning arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunens borgere, politikere og den enkelte diabetiker.

F.I.F.S.

F.I.F.S. er en idrætsforening, der henvender sig til psykisk sårbare.

Gigtforeningen – Lokalafdeling Herning

Vi har fokus på at hjælpe hinanden med viden og rådgivning omkring det at leve med en kronisk sygdom. Derudover afholder vi temadage, arrangementer, foredrag, hygge og snak om fælles problemstillinger.

Hjernesagen i Herning og Ikast-Brande

Hjernesagen er en privat, landsdækkende forening for mennesker ramt af hjerneskader; fx fra en blodprop eller blødning i hjernen

Hjerneskadeforeningen Midt/Vestjylland

“Liv der reddes – skal også leves” er foreningens vision og drivkraften i alt hvad vi gør.

Hjerteforeningen, Lokalforening Herning

Vi arbejder i lokalkomitéen med det formål at øge kendskabet til Hjerteforeningen og hjertesagen.

Høreforeningen, Herning afdeling

Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. 

Kræftens Bekæmpelse Lokalafdeling Herning

Er du medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du automatisk medlem af lokalforeningen i din kommune. 

ME foreningen

ME foreningen er en patientforening for sygdommen ME (G93.3). ME er en sygdom, som rammer immunsystemet, nervesystemet og mitokondrierne

OCD Foreningen

Lokalgruppe Herning

Parkinsonforeningen

Vestjyllands kreds har et aktivt klubliv, hvor parkinsonramte og pårørende mødes med andre i samme båd.

Scleroseforeningens Lokalafdeling i Herning Kommune

Ny med sclerose i Herning kommune - hvad så?

UlykkesPatientForeningen MidtVest Jylland (tidl. PTU)

UlykkesPatientForeningen støtter og hjælper mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke eller invaliderende sygdom

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning.