Skip to main content

Foreninger der starter med A

ADHD-foreningen Afdeling Vest

Vi er en gruppe frivillige, der giver børn, unge og voksne med ADHD – og deres pårørende – mulighed for at være sammen med andre i de samme livs omstændigheder via forskellige aktiviteter og arrangementer.

Al Amal Danmark

Al Amal betyder Håbet

Alzheimerforeningen Lokalforening MidtVest

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende

Autisme- og aspergerforeningen

Autisme- og Aspergerforeningen for voksne er en forening for mennesker med autisme, asperger og tilgrænsende tilstande, og enhver der tilslutter sig vores formål kan blive støttemedlem. Vi er nu over 600 og antallet stiger stadig.

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning.