Skip to main content

CSM MidtNord

CSM Midt Nord, Center for Seksuelt Misbrugte, er et ud af i alt tre senfølgecentre for seksuelt misbrugte i Danmark, som alle har som hovedformål at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger efter overgreb i barndommen. CSM Midt Nord blev etableret i Aarhus i juni 2013, for at hjælpe voksne med senfølger af seksuelle overgreb og incest i barndommen i Region Midt og Region Nord.

CSM Midt Nord har lokationer i Aarhus, Aalborg og Herning:

  • På Nørreport 26 i Aarhus har psykologer, sekretærer samt centerlederen kontorer.
  • På Skolebakken 5 i Aarhus har frivillige til huse sammen med lederen af den frivillige indsats, socialrådgiveren og en chat- og selvhjælpskoordinator
  • Fredensgade 14 i Herning danner rammerne for frivillige, en frivilligkoordinator og psykologer.
  • Afdelingen i Aalborg holder til i Fjordgade 23, hvor der lige som i Herning er både frivillige, en frivilligkoordinator og psykologer.

CSM Midt Nord tilbyder en række forskellige tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Vores tilbud omfatter bl.a. terapeutisk behandling med individuelle og gruppebaserede psykologforløb, selvhjælpsgrupper, rådgivningssamtaler, telefon- og chatrådgivning samt en række sociale aktiviteter som café, kreativt værksted og musik.

CSM Midt Nord er en selvejende institution med en bestyrelse som øverste beslutningsmyndighed.

Adresse

  • Fredensgade 14, 7400 Herning

Kontakt

CSM MidtNord
Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning.