Skip to main content
Interview med : Jens Kristian Pedersen

Gigt kan ikke kureres, men mange kan få det bedre


Af Arne Ladegaard

I Danmark er der over 700.000 mennesker, som er ramt af gigt, og det gør gigt til den mest udbredte kroniske sygdom i landet. Herning Lokalgruppe blev ”genstartet” i 2012. Både Tove, Inger og Edel har været med fra starten. Foruden de tre, er der yderligere to mere i bestyrelsen.

”I Herning Lokalgruppe arrangerer vi nogle meget velbesøgte møder med 70-125 deltagere hver gang”, siger Edel, som er formand i Herning. Derudover sidder hun i Vestjyllands Kreds' bestyrelse, som er bindeleddet mellem lokalforeningen og Gigtforeningen på landsplan.

Professionelle fagpersoner - i øjenhøjde 

”Det er professionelle fagpersoner, der står for foredragene”, nævner Inger, og hun tilføjer, at de i bestyrelsen hele tiden tilstræber at få nogle dygtige foredragsholdere, som også kan nå tilhørerne i øjenhøjde.

Møderne holdes i Restoen på Regionshospitalet Herning. Det er nogle gode lokaler, hvor der også er mulighed for at servere kaffe, the og frugt til tilhørerne. På årsplan arrangerer bestyrelsen fire ”store møder” og nogle mindre møder afholdes i hhv. Frivilligcenter Herning og i Fuglsangsø Centret. Bestyrelsen er altid tilstede ved møderne. Den bemander info bordet, hvor interesserede kan få flere oplysninger. ”Vi har altid vores uniform på, så vi er let genkendelige”, siger Tove. Uniformen er en T-shirt med Gigtforeningens logo.

Mange benytter hjemmesiden

Lokalgruppen er også synlig ved andre arrangementer, fx når Aktiv-Centrene i Herning Kommune arrangerer Sundhedsdage (vaccinationer). Endvidere har vi også aktiviteter på Herning Bibliotek. Tove, der kommer fra Aulum, nævner, at der har været gjort forskellige forsøg på at lægge møderne ude i centerbyerne i kommunen, men indtil videre har det ikke været den store succes.

I årene siden genstarten af Herning Lokalgruppe har de tre kunnet mærke, at rigtig mange benytter landsforeningens hjemmeside til at søge oplysning om sygdommen. I de senere år er der også kommet fokus på kost og motion, da det har en positiv indflydelse på gigten. ”Gigt kan ikke kureres nævner Edel”, og tilføjer ”men mange kan få det bedre, hvis de får den rette behandling”.

Mennesker bliver klogere på deres egen situation

Tove, Edel og Inger kan godt lide arbejdet som frivillige. De synes, det er spændende at være med til at arrangere møderne, finde de rigtige foredragsholdere og præsentere aktuelle gigt temaer. Dertil kommer glæden ved at mange møder op, og at der altid er nogen til hvert møde, som bliver klogere på deres egen situation.

Edel er meget spændt på, hvordan lokalebehovet kan dækkes, når Regionshospitalet flyttes til Gødstrup. Hun og den øvrige bestyrelse ser frem til, at Herning Kommune fortsat støtter de frivillige foreninger, og at der bliver stillet erstatningslokaler til rådighed for de frivillige foreninger.

 gigtforeningen

 

 

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning