Skip to main content
Interview med : Jens Kristian Pedersen

Det kan være en forfærdelig oplevelse, at indbrudstyve har gennemrodet dit hjem


Af Arne Ladegaard

Birgit Hesselvig har i sit arbejde som frivillig i Offerrådgivningen oplevet, hvordan indbrud i private hjem, IT-kriminalitet og alvorlige trafikulykker kan påvirke dem, det går ud over. ”For mange er det en forfærdelig oplevelse at komme hjem og se, at hele huset er gennemrodet,” fortæller Birgit og nævner, at kontakten mellem offer og Offerrådgivningen oftest sker via det visitkort, som politiet deler ud til mennesker på gerningsstedet. Kontakten kan også skabes via den kvittering offeret får fra Politiet, når indbruddet er anmeldt. På kvitteringen er der et telefonnummer til Offerrådgivningen.

Ofte sker selve rådgivningen pr. telefon, men det er også muligt at få en personlig samtale med rådgiveren. Ofte er det to frivillige, der mødes med offeret. De to frivillige kan have forskellige kompetencer, så de kan støtte hinanden og yde den bedste hjælp til offeret. Birgit fortæller videre, at de frivillige ofte kan stille nogle andre spørgsmål end offerets familie, og få åbnet op for de tanker, som offeret går med.

Udvidet hjælp

Hvis det viser sig, at offeret har brug for flere samtaler, kan der tilknyttes en mentor. Det er også en frivillig, der i kraft af uddannelse og kompetencer kan gå mere i dybden. Det er ikke kun på det følelsesmæssige område, at de frivillige er behjælpelige. ”Vi kan også, via vores kontakter i politiet, gå lidt bag om sagen,” siger Birgit, ”og på den måde forklare offeret om sagens videre forløb. ”Vi har også en omfattende viden om andre offentlige myndigheder, som offeret kan få hjælp fra”.

”Samfundet har påtaget sig et "offeransvar"

Det var den daværende justitsminister Frank Jensen, der i 1997 lagde grunden til den offerådgivning, vi har i dag. Offerrådgivningen hører under justitsministeriet og har et geografisk tilhørsforhold til de enkelte politikredse. Birgit er formand for Offerrådgivningen i Midt- og Vestjyllands politikreds, der geografisk er den største i Danmark. I de byer, hvor der er en politistation, er der også en betjent, som er offerrådgivningens kontaktperson.

De frivillige indgår i en vagtplan

Offerrådgivningen er let at komme i kontakt med. Der er en daglig kontortid. Når ”kontoret” lukker, viderestilles telefonen til en døgnbetjent telefon. Den frivillige har ofte en vagt hver 14. dag. Vagtplanerne lægges, så den enkelte via et IT system kan byde ind med de vagter, som vedkommende ønsker. Birgit er ikke længere på arbejdsmarkedet, så hun planlægger sin vagtdag, så hun opholder sig hjemme. ”Det er ikke optimalt at stå og handle i Føtex og få et offer i telefonen, som forventer at komme i kontakt med en nærværende person” fortæller Birgit. I det midt og vestjyske er der tilknyttet 14 frivillige, som er spredt i hele politikredsen.

Vidner til voldsomme begivenheder kan også få hjælp

Det er ikke kun offeret, der kan have brug for hjælp. Mennesker, der overværer en voldsom trafikulykke, kan også have et stort behov for at tale med en person fra Offerådgivningen. Når politiet afhører vidner på det sted, hvor ulykken er sket, vil betjenten ofte give vidnet et visitkort med offerrådgivningens telefonnummer på. ”Det er en effektiv form for kommunikation, men selvfølgelig koncentrerer politiet sig først og fremmest om at få afhørt vidner og få klarlagt, hvad der er sket”, siger Birgit og har fuld forståelse for, at visitkortet ikke altid bliver uddelt.

De frivillige bliver klædt på til opgaven

Før den frivillige møder det første ”offer”, skal han eller hun igennem et kursus forløb som strækker sig over flere weekender. Weekendkurserne foregår på landsplan og handler bl.a. om hvordan sagsbehandlingen foregår i politiet, samtaletræning og indsigt i, hvilke offentlige myndigheder der kan trækkes på. Kurserne på landsplan suppleres med lokale kurser i politikredsen med fokus på det helt nære.

Birgit synes, at hun gør en forskel

Mange vælger at deltage i frivilligt arbejde, da de synes at de kan gøre en forskel. Det synes Birgit også. I sit arbejdsliv var hun lægesekretær på sygehuset og beskæftigede sig bl.a. med uddannelsen af nye lægesekretærer. En trafikulykke, hvor flere af eleverne var indblandet åbnede Birgits øjne for, hvor vigtigt det var, at der var nogen, der kunne tale med eleverne om den voldsomme oplevelse.

 

røde kors link

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning