Skip to main content
Interview med : Jane Hessellund, Headspace

Motivationen kom ikke af sig selv


Af Arne Ladegaard

I 2009 fik Jørgen Bendtsen problemer med kraftige forsnævringer i hjertets kranspulsårer, og fik en by pass operation. Den kom han over. De efterfølgende 2 år fik han gennemført de øvelser, han havde fået besked på at skulle foretage. Men så forsvandt motivationen lige så stille. Jørgen var på det tidspunkt også overvægtig og havde diabetes. Hans egen far var død i en alder af 53 år af en blodprop. Umiddelbart ville alle sige, at Jørgen skulle være topmotiveret til at gøre noget ved træningen. Det var han bare ikke. Han fik dog gang i træningen igen med hjælp fra TræningsHuset i Lind. Langsomt gik det fremad. Jørgen fik efterhånden så meget overskud og lyst til træning, at han fik stablet et hjertehold på benene sammen med TræningsHuset.

I dag tæller Hjerteholdet 38 medlemmer som mødes to/tre gange om ugen til en times motion og efterfølgende socialt samvær. Deltagerne på holdet er både nye og gamle ”hjertepatienter” og som Jørgen nævner, så kan de ”gamle” patienter give deres erfaringer videre til de ”nye” patienter. Flere af de ”nye” patienter kan godt være lidt nervøse for at træne igennem. Fysioterapeuten fra TræningsHuset spiller en stor rolle i træningen. Hun tilrettelægger øvelserne, får deltagernes puls op, og skaber den nødvendige tryghed for, at der trænes på den rigtige måde.

Jørgens overvægt skulle der også gøres noget ved. En indlæggelse på livsstilsceneret i Brædstrup (3x4 dage på et år) førte til, at Jørgen tabte 23 kg. ”Du skal ikke gå på kur” siger Jørgen, men ”du skal ændre kurs”. Jørgens kone var med i Brædstrup og det betød alt, at de to ægtefæller kunne være sammen om projektet.

I 2019 blev Jørgen valgt som formand for den lokale Hjerteforening i Herning. Her var der nok at tage fat på, da aktivitetsniveauet ikke havde været så stort de foregående år. En af Jørgens mærkesager er, at få udbygget samarbejdet mellem de forskellige myndigheder, der er i kontakt med hjertepatienterne, hospital, kommunen og praktiserende læge. Når en hjertepatient bliver udskrevet vil den pågældende ofte blive indstillet til et rehabiliteringsforløb på 8-10 uger. I løbet af dette forløb, holder Jørgen ofte et indlæg for deltagerne om Hjerteforeningen.

Lokalforeningen vil i de kommende år arbejde mere målrettet på at få flere til at benytte de 3 hjertestier, der er i kommunen, gøre hjertecafeerne mere kendte, indbyde til foredrag og udbygge ”Børnebørnenes madværksted” De allerede afholdte madværksteder har været en stor succes. Bedstemor/bedstefar lærer nye (sunde) retter, børnebørnene lærer at lave ældre og sunde retter, men først og fremmest har de to generationer det godt sammen.

For Jørgen og de andre frivillige i Hjerteforeningen er der desværre nok at tage fat på. Næsten en halv million mennesker i Danmark lever med en hjerte-kar-sygdom, og hjerte-kar-sygdomme er den næst hyppigste dødsårsag i Danmark. I alt dør årligt ca. 12.000 mennesker af sygdommen.

 

gå til siden

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning