Skip to main content
Interview med : Jens Kristian Pedersen

Der skal være plads til os alle


Af Joan Frøkiær

Bent Ole Nielsen fra Sunds er med til at give handicappede stemme over for politikerne i kommunen, når der træffes beslutninger. Som formand for Danske Handicaporganisationers afdeling i Herning (DH Herning) arbejder han aktivt for at give alle de samme muligheder i samfundet -uanset om man er handicappet eller ej.

”At skabe lighed for alle er vores største udfordring. Alle kan mere, end vi tror. Det er vores opgave at skabe mulighed for, at alle kan yde en indsats til samfundet. At alle kan være her på lige vilkår.” Sådan beskriver formanden for DH Herning det arbejde, som han er med til at udføre i lokalafdelingen. For 30 år siden blev Bent Ole Nielsen far til en søn med CP (cerebral parese) og blev hurtigt derefter involveret i CP´s lokalforening (tidl. Spastikerforeningen). De sidste 6 år har han været formand i DH Herning, som er Danske Handicaporganisationers lokalforening i Herning Kommune. ”Da min søn var helt lille, kunne jeg se, at det er vigtigt, nogle siger noget, og derfor prioriterede jeg at arbejde ikke kun for mit eget barn, men for alle med CP. Det har været en spændende opgave. Man lærer meget af at være med i organisatorisk arbejde, hvor man ser, hvordan tingene fungerer og hvordan de hænger sammen,” fortæller Bent Ole Nielsen.

Som formand i DH Herning sidder han også i Handicaprådet i Herning Kommune og er dermed helt tæt på rådgivning af politikerne i forbindelse med beslutningsprocesserne. ”DH kan ikke hjælpe en enkelt person med en enkelt sag i kommunen, men er en overordnet organisation. Vi fører en generel politik og prøver at skabe bedre forhold for alle, uanset hvilket handicap man har i livet,” siger Bent Ole Nielsen. DH er en sammenslutning af 34 handicaporganisationer med 330.000 medlemmer på landsplan. Organisationer som Scleroseforeningen, Gigtforeningen, CP-Danmark, Dansk Handicapforbund, Osteoporoseforeningen og de øvrige 29 enkeltorganisationer repræsenterer og varetager det enkelte medlems interesser, mens DH Danmark har kontakt med det politiske lag, hvor formanden og sekretariatet arbejder meget på Christiansborg fx i forbindelse med finansloven. DH Herning arbejder med politikere og embedsmænd i Herning og arbejder for alle organisationer. Hver kommune har sin lokalafdeling, og alle organisationer er automatisk medlem. I DH Herning er 17 organisationer repræsenteret. Bent Ole forklarer: ”Vi skal prøve at gøre det så godt som muligt for alle med handicap i Herning Kommune, så de kan leve et godt liv, få en uddannelse, et arbejde og et sted at bo -uanset om de er 0 år eller 90. Et handicap kan være fysisk eller mentalt. Vi arbejder for alle organisationer, selv om de, der er udpeget i DH Herning, kommer fra forskellige organisationer. Vores opgave er at søge politisk indflydelse.”

En stemme via Handicaprådet

DH Herning samarbejder med kommunen via Handicaprådet, som består af 5 medlemmer udpeget af DH Herning, 5 politikere samt embedsmænd fra forskellige udvalg. Der afholdes 6 møder om året i Handicaprådet, som er et rådgivende organ. ”Vi skal sørge for, at alle kan komme ud at køre med bybusserne, at der er tilgængelige forhold på gågaden og rundt om i byen. Når man kommer på kommunen eller hos lægen, skal det være muligt at få tolkebistand, noget på skrift, teleslynge til rådighed og i det hele taget de nødvendige faciliteter. Nogle har brug for mere ro, hvis de skal til samtale på kommunen, og kan ikke være i en stor forsamling, så det er vigtigt at kunne komme i enerum. Vi arbejder netop på, at det overalt i samfundet skal være muligt at være til stede, at få indflydelse, at få arbejde og at kunne yde sin indsats. I øjeblikket kigger Herning Kommune på nye bybusser, og en del af det kommer igennem Handicaprådet, hvor vi kan sige vores mening. Vi skal vejlede politikerne med forslag og ideer til, hvordan tingene kan laves, og fortælle dem, hvordan det vil være godt, hvis personer med forskellige forhindringer i livet, skal kunne komme med bybussen,” uddyber Bent Ole Nielsen. DH Hernings forretningsudvalg afholder 6 årlige møder, og der ligger altid et møde før et Handicaprådsmøde, så rådets dagsorden bliver diskuteret igennem. Efter et møde i Handicaprådet udarbejdes der et høringssvar, som indgår i det politiske system og videresendes til politikerne i et af kommunens 7 stående udvalg. ”Vi kommer med konstruktive løsningsforslag til de problemstillinger, der bliver sat op. Vi oplever, at politikerne er gode til at lytte, og vi bliver hørt, når der bliver diskuteret, hvordan opgaven kan løses.”

Vi gør en forskel 

Bent Ole Nielsen er ikke i tvivl om, at DH både på landsplan og lokalt gør en forskel. ”Hvis ikke handicaporganisationerne eksisterede, ville vi blive klemt. Hvis ikke vi gjorde noget, ville der ikke blive taget hensyn til os i det omfang, det sker i dag. Det er vigtigt, at vi giver vores stemme til kende. Vi har mulighed for at blive udpeget til bestyrelser efter behov, og i Herning har vi repræsentanter 3 steder. Ved STU (Særligt tilrettelagt uddannelse for unge) på Knudmoseskolen har vi to medlemmer i bestyrelsen. Det giver mange succesoplevelser at være med til helt konkret at tilrettelægge den overordnede politik for, hvordan STU skal tilrettelægges. Desuden har vi to medlemmer i bestyrelsen på Center for Kommunikation og ét medlem i bestyrelsen på Bytoften. Alle tre steder har vi løbende kontakt med ”virkeligheden”, og de, der sidder i bestyrelserne, kan være pårørende eller nogle, som selv har et handicap og ved, hvad der er brug for.” Synlighed også i det politiske univers er vigtig for DH, så kommunen ved, hvor de skal spørge. ”Skal vi gøre status, må vi sige, at vi har opnået rigtig mange ting. I DH Herning vil vi gerne være kendt og stille vores viden til rådighed for beslutningstagerne,” afrunder Bent Ole Nielsen.

Falder af vognen, hvis der ikke er nogen, der holder vagt 

Repræsentanterne i DH på landsplan og lokalt kan være såvel pårørende som handicappede, men alle arbejder på lige fod. ”Vi falder af vognen, hvis der ikke er nogle, der holder vagt. Medlemmerne er forskellige. Nogle kan klare mere end andre. Nogle kan selv fremføre deres ønsker og krav, og derfor skal vi hjælpe dem, der ikke selv magter at føre deres ønsker ud i livet. Nogle er stærkere end andre. Derfor er vores organisation vigtig. Det giver mening, når man kan hjælpe andre både praktisk og mentalt, så de kan komme videre i livet. Mange får glæde af det arbejde, vi laver,” understreger Bent Ole Nielsen med vægt i stemmen. DH`s opgave er også at fortælle, at selv om man har problemer, kan man godt yde en indsats. ”Nogle af vore medlemmer er jo rigtig dygtige til nogle helt specifikke ting, hvorimod de kan falde helt ved siden af til andre ting. Vi skal gøre plads til, at alle har mulighed for at være i samfundet. Nogle kan måske kun yde en indsats på 20 timer om ugen, men i de 20 timer er de lige så gode som du og jeg. Hvis vi alle åbner os lidt mere og skaber plads til de andre, som har problemer i livet, så kan vi jo skabe plads til alle,” afslutter Bent Ole Nielsen.

 DH logo

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning