Skip to main content
Interview med : Jens Kristian Pedersen

Det kræver stor overvindelse at åbne døren


Af Joan Frøkiær

I medierne tales der ofte om psykisk syge, men ude hos den menige dansker er psykiske lidelser stadig et tabu. I foreningen ”Bedre psykiatri” tager man hånd om de pårørende, og der tilbydes et uvurderligt frirum.

”Vores forening er vigtig. Vi er der for de pårørende. Det er væsentligt, at de ved, vi er her og er parate til at tage imod dem med åbne arme. Der er forskellige former for pårørende. Vi er der ikke kun for familien, for pårørende kan i lige så høj grad være en nabo eller en arbejdskollega. Mange pårørende til psykisk syge har brug for et frirum, og det er lige netop, hvad vi tilbyder,” fortæller Tove Carstens, som i 2 år har været bestyrelsesmedlem i foreningen ”Bedre Psykiatri” i Herning. Hun har været aktiv i 10 år og havde deltaget i arrangementer for pårørende og forældre til psykisk syge, da hun blev opfordret af foreningens formand, Annette Neess, til at blive bestyrelsesmedlem. Hun var efterhånden blevet mere og mere engageret som pårørende. ”Jeg havde meldt mig til et forløb, hvor der havde været fokus på os som pårørende, da Annette spurgte, om jeg havde lyst til at give en hånd med i Herning. Det giver mig noget positivt, og jeg er meget glad for det. Alle i bestyrelsen er selv pårørende på en eller anden måde, så vi har kendskab til ”det virkelige liv”. Jeg er gået ind i det med den tanke, at hvis jeg bare kan hjælpe en eller to med at komme nemmere igennem systemet end de erfaringer, jeg har gjort mig med netop dette, så har jeg været med til at gøre en forskel,” uddyber Tove Carstens.

Stadig tabuemne

I Danmark er der mange psykisk syge, og tallet er både stigende og overvældende. Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune har i dag 37.500 pårørende i psykiatrien, hvoraf 12.500 er nære pårørende. Tove Carstens forklarer: ”Psykisk sygdom er en usynlig sygdom. For de pårørende er der mange ting i spil. For det første skal du acceptere, at du er pårørende; du skal acceptere, at du har en i familien, som er psykisk syg. Derefter skal du finde ud af, hvordan du forholder dig til psykisk sygdom. I medierne tales der om psykisk syge, men ude hos den menige dansker er det stadig et tabu. Hvorfor skal folk være flove over, at der er psykisk sygdom i familien? Folk er jo ikke flove over, at de har fået kræft. Jeg ved snart ikke, hvad der er værst. Mange bliver kureret for kræft, men de fleste psykisk syge skal leve med det resten af livet. Og man skal huske, at deres pårørende er pårørende i lige så lang tid.”. ”Bedre psykiatri” arbejder ikke med det lovgivningsmæssige, men er der for de pårørende. Dialogen med politikerne tager hovedkontoret i København sig af, men lokalforeningens kasserer deltager i mange møder på kommunen, så han har også fingeren på pulsen lokalt. ”Mit mål med at gå ind i lokalforeningens arbejde er at arbejde for, at så snart man har en pårørende med en diagnose, skal man automatisk henvises til støttegrupper, så man kan få den nødvendige hjælp. Mange ved ikke, at de skal søge om hjælp til støtte til en psykisk syg, da det ikke er noget, man automatisk får. De psykisk syge går jo ikke selv op på kommunen, og det er der, man som pårørende har en stor opgave. Når diagnosen bliver stillet, ja, så er man faktisk i chok, og herefter skal man igennem nogle processer. Man kommer i en slags sorg, og det er noget, der skal bearbejdes. Jeg tror på, at en af grundene til, at antallet af psykisk syge er stigende bl.a. er, at der ikke bliver taget hånd om de pårørende. Det er bevist, at de ofte selv udvikler psykiske sygdomme. Derfor er vores formål at støtte op om de pårørende.”

Caféaftener og Walk & talk

Den sidste mandag i hver måned fra kl. 19-21 holder ”Bedre psykiatri” uformelle cafèaftener i Frivilligcenter Herning. Pårørende kan komme og få en snak over en kop kaffe. Caféaftenerne har ikke noget program, alle bydes velkomne, og det er meget op til de pårørende, hvordan aftenen skal forløbe. Der tales om løst og fast, og det behøver ikke at være om sygdom. Tove Carstens fortæller: ”Det kræver stor overvindelse for mange at åbne døren, for når du gør det, så synliggør du jo, at du har en psykisk syg i familien. Samtalen kan sagtens dreje sig om en positiv oplevelse, og folk falder naturligt ind i samtalen. Vi har desuden en psykoteraput, som ofte kommer. Hun kan give NADA (øreakupunktur), så det er der også mulighed for. Vi ville gerne være mange flere til cafèaftener, men jeg tror, mange føler, de får et stempel. Vi prøver at være med til at nedbryde tabuet ved at være så synlige som muligt. At komme meget ud til forskellige steder i vores forenings t-shirts, som snart skifter fra grøn til orange. Jeg har aldrig selv lagt skjul på, at jeg er pårørende.” I år har foreningen arrangeret 2 Walk&talk aftener, hvor man har været ved Gødstrup Sø og ved den nye sø ved Arnborg, da lokalforeningen dækker både Herning og Ikast-Brande Kommune. ”Man snakker utroligt godt, når man går,” smiler Tove Carstens.

Synlighed

I ”Bedre psykiatri” arbejdes der meget målrettet og aktivt på at skabe synlighed. Facebook bruges aktivt, og der lægges bl.a. små film op om kommende arrangementer. Foreningens foredrag er populære og åbne for alle, uanset om man er medlem af foreningen eller ej. I samarbejde med Sindets Dag afholdes der i Brande et foredrag med Dennis Knudsen, som taler om angst, og i Herning et foredrag med sygeplejerske og ADHD-konsulent Trish Nymark, hvor temaet er ”Nydiagnosticeret med ADHD som voksen”. ”Sidste gang vi havde et foredrag, var vi nødt til at sige nej til nogle af pladshensyn. Vi serverer altid kaffe og kage, men da vi jo skal betale for foredragsholder og kørsel, prøver vi denne gang at opkræve 50 kr. Man får et beløb pr. medlem fra hovedkontoret samt penge fra sponsorater, som vores kasserer søger, men der er også udgifter til brochurer, foldere og andet materiale, som man altid kan tage med hjem fra et arrangement. Til vores arrangementer kommer der også fagfolk, som ønsker at få mere viden, så vi kommer bredt ud.” På Frivillig Fredag er ”Bedre psykiatri” naturligvis også til stede for at skabe synlighed omkring deres arbejde. Foreningen får mange positive tilbagemeldinger om deres aktiviteter. Bestyrelsesmedlemmerne deltager fx i en debat i Århus om spiseforstyrrelser, og hvert andet år mødes frivillige fra hele landet på Fyn til konference. Foreningen tæller ca. 150 medlemmer, og der er gratis intromedlemsskab.

Det højeste ønske

Tove Carstens var også til stede på standen for Bedre Psykiatri til Frivillig Fredag og fortæller: ”Jeg havde sådan en utrolig god følelse inde i mig selv, da vi sidst havde haft Frivillig Fredag. Jeg talte med mange, som var utroligt positive, og som gerne ville tale om deres egen situation. Den respons, man får, når man taler med folk, er helt utrolig, og man føler, man har opnået noget. Måske ikke lige her og nu, men det kommer. Folk skal have tid. I vores forening kommer du langt med at være dig selv, men jeg vil også sige, at ærlighed har stor betydning. De kan mærke, at jeg vil dem det godt.” Det er meget forskelligt, hvor meget tid Tove Carstens bruger på det frivillige arbejde. Der er bestyrelsesmøde hver måned, og hun modtager en del mails, der skal tages stilling til.” Jeg føler, jeg gør en forskel via mit arbejde i ”Bedre psykiatri”. Det er ikke nemt at gøre det konkret, men følelsen af, at det har været en god dag fx på Frivillig Fredag, og at man har opnået noget af det, man gerne vil, er det hele værd og giver mening for mig,” understreger hun. Tove Carstens har et stort ønske om, at når folk får en diagnose, burde de pårørende automatisk blive henvist til ”Bedre Psykiatri”. ”Jeg forestiller mig, at så snart en diagnose bliver stillet, får hver familie udleveret sådan en ”selvhjælpspakke” med henvisning til de forskellige muligheder for hjælp, der findes. Så kan de pårørende selv vælge, om de vil komme. De skal ikke først stå og forklare, hvorfor og hvordan de gerne vil have hjælp. Det koster jo naturligvis penge, så det er svært at komme igennem med,” afslutter Tove Carstens.

røde kors link

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning