Skip to main content
Hanne Fisker Røde Kors familienetværk

I Familienetværket prøver vi at skabe et frirum for trængte familier


af Arne Ladegaard

En hel familie kan godt være uden for fællesskabet

To gange om måneden mødes Hanne Fisker og tre andre frivillige med de fem familier, som udgør familienetværket i Røde Kors. Møderne har en fast struktur, som er med til at skabe tryghed og genkendelighed hos familierne. ”Vi spiser sammen, og enten er det en af familierne eller en af de frivillige, der står for at organisere madlavningen”, fortæller Hanne og hun nævner også ”at snakken går godt, når familierne samles omkring et måltid”. Efter spisningen er der aktiviteter specielt rettet mod børnene. Der er også tid for de voksne til at snakke sammen. Det kan være, at en af de voksne har behov for at vende nogle problemstillinger med en af de frivillige. Så er der mulighed for, at de kan gå ind i et andet lokale.

Netværket har nogle år på bagen

Familienetværket har eksisteret i fire år og tæller ud over de voksne også 11 børn i alderen 0-13 år. Formålet med netværket er at hjælpe familierne med at opbygge sociale relationer til glæde for børn og voksne. Der kan være mange årsager til, at familierne står lidt uden for. Det kan være, at familierne er økonomisk trængte, er på kanten af arbejdsmarkedet, har for få familiemæssige relationer og ikke deltager i fritids- og foreningsaktiviteter.

Jeg bruger mine kompetencer fra arbejdslivet

Hanne er uddannet lærer. Det er først og fremmest et ønske om at kunne gøre en forskel, der fik Hanne til at melde sig som frivillig. ”Jeg synes, det er godt at gøre noget for andre”, siger Hanne ”og mange af de kompetencer, jeg anvendte i mit arbejdsliv, har jeg mulighed for at bruge i netværket”. Men hun understreger, at det ikke er nødvendigt at have en pædagogisk baggrund for at være frivillig i netværket.

Det kan nemlig være godt med forskellige faglige baggrunde, som kan være med til at styrke aktiviteterne i netværket. I netværket efterlyser vi mandlige frivillige - bl.a. til de lidt mere fysiske og udendørs aktiviteter.

Du skal interessere dig for mennesker

En vigtig kompetence som frivillig er interessen for andre mennesker og en forståelse for andres livsvilkår. ”Vi sidder ikke med en løftet pegefinger” og ”vi har ikke en færdig opskrift på det rigtige liv”, forklarer Hanne, ”men vi prøver at gøre familierne opmærksom på de muligheder for social kontakt, som findes i lokalsamfundet”.

Samarbejdet med det offentlige

Det er ofte ”myndighederne”, sundhedsplejen eller arbejdsformidlingen, der gør familierne opmærksomme på, at familienetværket findes. Det er gratis at deltage. Røde Kors betaler for maden og de øvrige aktiviteter. Hvert år er der en fælles sommerudflugt. Derudover kan børnene deltage i en sommerlejr, hvor de møder andre børn i samme situation. Sommerlejren arrangeres af Røde Kors, og det er frivillige fra Ungdommens Røde Kors, der er ansvarlige for aktiviteter og alt det praktiske. Der er også et tilbud om et "højskoleophold", hvor hele familien er af sted, med program for både voksne og børn. For Hanne er det også vigtigt at gøre opmærksom på, at tunge sociale problemer ikke er noget, de frivillige skal løse. ”Vi henviser til fagpersoner i det offentlige, som kan klare den slags, og vi hjælper familierne med at søge hjælp”, siger Hanne.

God opbakning er guld værd

Som frivillig glæder Hanne sig over alle de muligheder, der er for sparring med de øvrige frivillige i netværket. Der er også gode muligheder for at diskutere og få råd og støtte andre steder i Røde Kors organisationen. ”Vi har også vore egne netværksmøder, hvor vi mødes med frivillige i andre netværk i andre byer. Det giver en rigtig god mulighed for erfaringsudveksling”, fortæller Hanne og ”det er med til at gøre arbejdet som frivillig endnu mere meningsfuldt”.

Børnene er i centrum

I familienetværket er der meget fokus på børnene. Ofte er det økonomien, der spænder ben, hvis børnene vil dyrke en eller anden form for idræt eller fritidsaktivitet. Røde Kors har mulighed for at støtte økonomisk. Hanne fremhæver, at en af glæderne ved arbejdet i netværket er at opleve, når nogle børn blomstrer op, når de får mulighed for at komme ind i det fællesskab, der findes i de lokale idrætsorganisationer.

Kontakt Frivilligcenter Herning

© 2024 Frivilligcenter Herning